خانه / ایجاد پرسش تازه

ایجاد پرسش تازه

you-ask-we-answer

هدف این بخش پاسخ به سوالات ضروری و کوتاه در زمینه های مختلف زبان است، تا لازم نباشد برای یک سوال کوتاه تعیین وقت کنید و تماس بگیرید به این طریق در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد. همچنین شما نیز می توانید در پاسخ گویی به سوالات دوستان خود نقش داشته باشید.لطفا سوالات خود را در یک پیام و به شکل خلاصه بنویسید.  در صورتی که چندین سوال در چند نوبت فرستاده شوند یا شکل یک مشاوره فردی کامل  را داشته باشند قابل پاسخ گویی نخواهند بود به این علت که شرایط فردی که سوال را پرسیده است در پیام های قبلی قابل پیگیری نیست و در چارچوب زمانی این بخش نمی گنجد.